Contact us

公司名称:常州腾跃不锈钢管有限公司

公司地址:常州市天宁区郑陆镇镇南路2号

市场部

联系人:钱培洪

电话:0519-88736630

传真:0519-88731600

邮箱:114062633@qq.com

办公室

联系人:黄志强

电话:0519-88738999

传真:0519-88731600

邮箱:webmaster@nzvjp.com

人力资源部

联系人:林丹丹

电话:0519-81882770

传真:0519-88731600

邮箱:252688305@qq.com